Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2014

kaskoooo
0158 ce9f
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
1919 27c9
Reposted fromkropq kropq viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski

November 07 2014

kaskoooo
wszystkim przechodzę 
— kiedy mi przejdzie?
Reposted fromlocura locura viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

November 04 2014

kaskoooo
1581 0ec2 500
kaskoooo
6866 e120 500
kaskoooo
8268 8621Kto pija, temu mija.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
Ignoruj, nie dzwoń, nie pisz, cisza niszczy każdego.
— a obojętność zabija
Reposted fromvalerina valerina viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo

November 03 2014

kaskoooo
0027 1a5d 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
Jeśli Cię kocha, moja droga, lubi wszystko to, co ty. To właśnie miłość.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo
Reposted fromoll oll viaszalony-virus szalony-virus

October 26 2014

kaskoooo
nic tak nie podnosi samooceny jak fakt że komuś się jeszcze podobasz
— niewinne spojrzenia
kaskoooo
7528 f0da 500
Reposted frompollywood pollywood viaszalony-virus szalony-virus

October 25 2014

kaskoooo
Nie mam siły, by wstać,
nie mam siły, by iść.
Nie mam siły, by grać,
nie mam siły, by żyć.
— KaeN
Reposted byangmos angmos
kaskoooo
kaskoooo
6369 4e78
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaszalony-virus szalony-virus
kaskoooo

'i gdyby nie fakt, że potrafię być wredna, sprytna i upierdliwa, nie miałabym nic. ale gdybym miała fajniejszy tyłek, dłuższe nogi i całkowity brak szacunku do samej siebie, zapewne miałabym wszystko.'

— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl